Home   School   Missie en Visie

Missie en Visie

 

 Hoe werkt dit in de praktijk?

Hierboven ziet u de visie van de Zevensprong symbolisch weergegeven. Alle 5 de pijlers lopen in elkaar over, ze zijn allen even belangrijk, de één kan niet zonder de ander. Wij denken dat dit de nodige voorwaarden zijn om kinderen tot leren en ontwikkeling te laten komen. Bovendien maken we hen daarmee klaar voor de maatschappij. School is voor kinderen een maatschappij in het klein. Dat behoeft dus oefening.

Hoe ga je met elkaar om (respect), wat kun je voor elkaar betekenen (samenwerken), hoeveel zelfvertrouwen is er nodig voor elk kind (kindgericht werken en benaderen) en welke veranderingen zien we in de maatschappij om ons heen (vernieuwend). Hoe moeten we daar dan mee omgaan. Dat zijn de belangrijke vragen waar wij ons onderwijs op baseren. Veranderingen/ vernieuwingen binnen de school moeten hier bij passen.

Het onderwijs is net zo onderhevig aan veranderingen als de maatschappij. Wij zijn van mening dat we mee moeten gaan met de tijd. Maar we willen wel heel kritisch blijven kijken. We stellen ons steeds opnieuw de vraag: past dit bij onze visie en past onze visie nog bij de behoefte van onze kinderen?

Een keuze die we gemaakt hebben in maart 2011 is het werken met clusters. Een cluster is een groep kinderen uit verschillende groepen (parallelgroepen of 1 erboven of beneden) die onderwijs krijgen op 3 niveaus.

We werken met a. een extra groep, deze kinderen hebben soms wat meer uitleg en begeleiding nodig,

b. een basisgroep, deze kinderen werken op gemiddeld niveau en krijgen begeleiding waar nodig,

c. een plusgroep, deze kinderen krijgen een heel korte instructie, meer opdrachten en verdiepingswerk

De kinderen werken overal in de school, aan de computer, in het schrift of mondeling en elk cluster heeft een begeleider. Dat kan een leerkracht zijn maar ook een onderwijsassistent.

Deze clusters zijn per vakgebied anders samengesteld. Niet elk kind is overal even goed of minder goed in. De vakken spelling, rekenen en technisch lezen zijn de vakken waarmee momenteel geclusterd wordt.

Wie werken er samen:
– groepen 3
– groepen 4 en 5
– groepen 6en 7
– groepen 7/8 en 8

Na twee jaar ervaring merken we dat de kinderen het heel prettig vinden. Ze vertellen zelf dat de kleinere groepen fijn zijn, dat ze niet meer hoeven wachten op kinderen die het soms wat moeilijker vinden, dat ze zich niet meer zo “ongelukkig” voelen omdat ze niet meer de enige zijn die het soms wat moeilijk vinden. De groepsleerkrachten merken meer betrokkenheid en zien vooruitgang in de prestaties. Per jaar wordt bekeken welke vervolgstap we in deze in gang gezette ontwikkeling gaan maken.

Dit clusterwerk past binnen de visie van de school. Met elk aspect, met elke pijler is rekening gehouden en is vertaald in handelen. (zie de foto’s in de banner en de virtuele rondleiding)