Welkom op de website van basisschool de Zevensprong


Het onderwijs op Basisschool de Zevensprong is gebaseerd op 5 kernwaarden.
We beschouwen tevens de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen als belangrijk onderdeel van ons aanbod.

Zo wordt het formeren van de clusters en het schrijven van de groepsplannen niet alleen gebaseerd op het niveau van het kind maar ook op basis van hun sociaal emotionele ontwikkelingsfase.
We stellen ons steeds weer de vraag: “wanneer komt dit kind tot leren?”

In het hoofdstuk Missie en Visie van de school wordt bovenstaande uitgebreider toegelicht.

We maken gebruik van de methode Fides. Deze leert kinderen naar zichzelf kijken en zich bewust worden van het handelen van henzelf en van de ander. Maar ook welk effect dat kan hebben op zowel de groep als een ander kind. Sfeer in de groep en een goede omgangsvorm spelen hierbij een rol.

Een tipje van de sluier noemt men het bovenstaande. De schoolgids kan u meer informatie geven over de werk- en zienswijze van de school.

Voor nu wensen wij u veel plezier op de rest van de site waarvan wij hopen dat wij voor u alle informatie makkelijk vindbaar gemaakt hebben.
Mocht dat niet zo zijn horen wij dat graag.

Naast het vinden van informatie voor u als (evt. oriënterende) ouder, verzorger, is deze site ook bedoeld voor onze kinderen. Hij is zo ingericht dat de groepsleerkracht er eenvoudig werk van de kinderen op kan zetten. Dit naast de foto’s van de groeps- of schoolactiviteiten. Het streven is om de website altijd up to date te hebben.

Zijn er vragen ontstaan na het lezen van de site? Neem dan gerust contact met ons op. Binnenlopen kan ook, de koffie staat klaar.

Vriendelijke groet,

Team basisschool de Zevensprong

Missie en Visie